Sự kiện ra mắt sản phẩm thiết bị khối phổ – sự thay đổi cho phương pháp phân tích trong tương lai

Điều gì sắp đến với thế hệ khối phổ?

Ngày 3 tháng 6 năm 2024
10:00 sáng Hà Nội | 11:00 sáng Singapore/Đài Bắc | 12:00 trưa Seoul/Tokyo | 1:00 chiều Sydney

Tin tức hấp dẫn đang đến gần và chúng tôi rất hào hứng khi được sớm tiết lộ thông tin cho quý vị! Hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia sự kiện ra mắt trực tuyến với chúng tôi, bất kể quý vị ở đâu và hãy chuẩn bị sẵn sàng để cách mạng hóa khoa học với kỷ nguyên tiếp theo trong phương pháp khối phổ.

Đăng ký

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *