Ra mắt trung tâm đào tạo IC

Trung tâm là nơi học tập trực tuyến thông qua các hướng dẫn, các video chia sẻ của các chuyên gia và các bản ghi để bạn tìm hiểu về tất cả các khía cạnh của sắc ký ion, cột, đầu dò, bộ triệt nền, bảo trì , tất cả được thực hiện bởi các chuyên gia của chúng tôi để giúp bạn có thể khai thác tối đa hệ thống IC của bạn.

Chia sẻ hơn 45 năm kinh nghiệm về IC giúp bạn cũng trở thành một chuyên gia IC.

Đây là một chương trình miễn phí dành cho các khách hàng IC, bạn có thể đặt câu hỏi cho các chuyên gia của chúng tôi hoặc đề xuất nội dung mà bạn muốn chúng tôi trình bày.

Bạn chỉ cần đăng ký một lần và có thể truy cập vào tất cả các dữ liệu, các dữ liệu này sẽ được cập nhật thường xuyên.

Đăng ký tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *