Quang phổ phân tử Thermo Scientific

NHÓM QUANG PHỔ PHÂN TỬ THERMO SCIENTIFC

Từ NIR, FTIR (Nicolet) và NMR, đến Raman, các giải pháp quang phổ phân tử Thermo Scientific cung cấp đầy đủ các công cụ phân tích giúp bạn tự tin đưa ra quyết định quan trọng. Các công cụ cải tiến, hiệu suất cao và phần mềm thân thiện với người dùng đưa bạn đến những câu trả lời mà bạn đang tìm kiếm, có thể là trong trường học, trong sản xuất, hoặc trong các phòng thí nghiệm dịch vụ nghiên cứu và phân tích.

Link tham khảo:

Quang phổ hồng ngoại biến đổi Fourier Nicolet (FTIR)

Quang phổ cận hồng ngoại (NIR)

Quang phổ Raman

Cộng hưởng từ hạt nhân (NMR) 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *