Cột sắc ký lỏng Thermo Scientific

1, Ứng dụng cho các nhóm cột của hãng Thermo Scientific

– Accucore: Thích hợp cho hàm lượng mẫu thấp, chạy trong cả HPLC thông thường và LC-MS với ấp suất thấp

– Hypersil GOLD: Thích hợp cho các ứng dụng cơ bản, yêu cầu phân tích nhanh, cung cấp peak gọn, rõ ràng và hiệu suất phân tách hiệu quả.

– Acclaim: Thích hợp cho đối tượng mẫu tạp, những ứng dụng phân tích đặc biệt đòi hỏi hiệu quả phân tách và độ phân giải cao

2, Chiều dài và đường kính trong ID ảnh hưởng thế nào đến khả năng phân tách của cột sắc ký

Khả năng phân tách chất, độ phân giải phụ thuộc khá nhiều vào chiều dài và đường kính trong ID của cột sắc ký

– Cột ngắn (chiều dài: 30-50 mm) sẽ cung cấp thời gian phân tích ngắn, khả năng cân bằng nhanh, áp suất thấp và độ nhạy cao.

– Cột dài (200-300 mm): cung cấp khả năng phân giải cao hơn, nhưng tạo ra nhiều áp suất hơn, thời gian phân tích kéo dài và sử dụng nhiều dung môi hơn.

– Cột hẹp (ID: 2,1 mm hoặc nhỏ hơn) tạo ra các đỉnh peak cao hơn và giới hạn phát hiện thấp hơn. Lý tưởng cho phân tích lượng mẫu nhỏ. Cột hẹp có thể yêu câu sửa đổi thiết bị để giảm thiểu sự biến dạng của sắc ký.

– Cột rỗng (ID: 10 – 22 mm) cung cấp khả năng tải nhiều mẫu hơn

3, Tại sao pha tĩnh cột sắc ký lỏng lại sử dụng silica làm chất nền cố định

Silica là một vật liệu rất phổ biến được sử dụng làm chất nền cố định trong hầu hết cột sắc ký lỏng. Ngoài Silica có thể sử dụng các vật liệu khác thay thế như: Alumina, titania,… Các yêu tố nào giúp Silica được sử dụng phổ biến?

– Silica rất ổn định về mặt vật lý, có thể chịu được áp suất cao.

– Diện tích bề mặt của Silica lớn.

– Ổn định nhiệt độ (trong không khí Silica rất ổn định, có thể bị nung nóng đến nhiệt độ rất cao mà không ảnh hưởng đến cấu trúc).

– Ổn định về mặt hóa học đối với nhiều loại dung môi hữu cơ và dung môi nước.

– Có thể liên kết các chất hữu cơ khác nhau với silica thay đổi cơ chế lưu giữ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *