Bàn giao Hệ thống Sắc ký khí Khối phổ Phân giải cao (GC-HRMS) model DFS cho Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga

Từ trái sang phải, TS. Trần Đình Phiên – Người sử dụng trực tiếp; ThS. Luân Thị Thu – Phụ trách Ứng dụng của IETS; ông Nguyễn Thành Lê – Giám đốc công ty IETS; ông Chris Cheah – Phụ trách Ứng dụng thiết bị khối phổ độ phân giải cao của Thermo Scientific vùng ĐNÁ; Thượng tá TS. Nghiêm Xuân Trường – Viện trưởng Phân Viện Hóa học Môi trường; TS. Lê Bảo Hưng – Trưởng phòng Hóa Môi trường, ThS Vũ Văn Công – Phụ trách Kỹ thuật của IETS.

Ngày 04/07/2019, tại Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga (http://trungtamnhietdoivietnga.com.vn/), Công ty TNHH Thiết bị và Dịch vụ Kỹ thuật Quốc tế (IETS) đã bàn giao cho Phân Viện Hóa học và Môi trường để đưa vào sử dụng Hệ thống Sắc ký khí Khối phổ Phân giải cao (GC-HRMS) công nghệ cung từ model DFS của Nhà sản xuất Thermo Scientific với các phụ kiện và phần mềm liên quan đến việc phân tích các hợp chất Dioxin và PCBs giống Dioxin.

Phân Viện Hóa học và Môi trường trực thuộc Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga là đơn vị hàng đầu về phân tích Dioxin tại Việt Nam.

Việc đưa vào sử dụng thiết bị GC-HRMS tại Phòng thí nghiệm sẽ giúp cho Phân viện có một thiết bị độ nhạy cao, ổn định, dễ sử dụng và hoạt động lâu dài để phục vụ các nhiệm vụ được giao. Thiết bị này là một trong số các thiết bị đã được Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga trang bị gần đây từ Thermo Scientific bao gồm Thiết bị Sắc ký khí Khối phổ ba tứ cực (GC-MS/MS) model TSQ 8000 Evo, Khối phổ nguồn Plasma (ICP/MS) model iCAP RQ, Quang phổ Hấp thụ Nguyên tử (AAS) model iCE 3500, Phân tích Nguyên tố (OEA) model FlashSmart, Sắc ký khí (GC) model Trace 1310.

Đây là thiết bị DFS thứ tư được Công ty IETS cung cấp tại Việt Nam, tất cả đều sử dụng trong các Phòng thí nghiệm phân tích Dioxin.

Hiện nay, Thermo Scientific cùng với IETS là Nhà sản xuất có khả năng cung cấp giải pháp đầy đủ nhất trong lĩnh vực phân tích này, từ thiết bị chuẩn bị mẫu, khối phổ độ phân giải cao, khối phổ ba tứ cực, phần mềm chuyên dụng tính toán, xử lý số liệu theo các quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *