Bàn giao hệ thống LC-HRMS, MODEL Q-EXACTIVE cho Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia

Ngày 19/7/2019, tại Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc Gia (www.nifc.gov.vn), Công ty TNHH Thiết bị và Dịch vụ Kỹ thuật Quốc tế (IETS) và ông Jason Goh, chuyên gia cao cấp về ứng dụng thiết bị LC-HRMS từ Trung tâm Hỗ trợ khách hàng của Thermo Fisher Scientific tại Singapore đã cung cấp khóa đào tạo nâng cao trên thiết bị LC-HRMS công nghệ Orbitrap model Q-Exactive của Nhà sản xuất Thermo Scientific.

Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh Thực phẩm Quốc Gia là đơn vị kiểm nghiệm thực phẩm tuyến cao nhất của ngành Y tế. Việc đưa vào sử dụng thiết bị LC-HRMS tại Phòng thí nghiệm sẽ giúp cho Viện có một thiết bị độ nhạy cao, ổn định, dễ sử dụng và hoạt động lâu dài để phục vụ các nhiệm vụ được giao. Thiết bị này là một trong số các thiết bị đã được Viện trang bị gần đây từ  Thermo Scientific bao gồm Sắc ký khí (GC) model Trace 1310, Thiết bị Sắc ký khí Khối phổ (GC/MS) model ISQ 7000, Quang phổ Hấp thụ Nguyên tử (AAS) model iCE 3400,…

Đây là thiết bị Khối phổ độ phân giải cao công nghệ Orbitrap thứ ba được Công ty IETS cung cấp, và hiện là thiết bị khối phổ có độ phân giải cao nhất tại Việt Nam, lên đến 140.000. Cùng với độ chính xác khối cao, thiết bị sẽ được sự dụng để sàng lọc xác định chính xác các hợp chất gây ra các vụ ngụ độc thử phẩm, ô nhiễm môi trường, và thực hiện các đề tài nghiên cứu liên quan đến thực phẩm đòi hỏi sử dụng thiết bị khối phổ độ phân giải cao và độ chính xác khối cao (HRAM)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *