COLOR SCHEME
 • NICOLET iS50 FT-IR -
  PHÂN TÍCH VẬT LIỆU

  Polyme & Cao su
  Pháp y
  Dược phẩm
  Màu - Sơn - Mực
  Thực phẩm - Hương liệu - Dầu
  Các phòng thí nghiệm

 • TRACE GC 1300 SERIES - HIỆU NĂNG TỐI ĐA

  Dễ dang áp dụng các phương pháp GC chuẩn
  Công nghệ phun phát triển mạnh mẽ
  Thời gian quay vòng mẫu ngắn hơn
  Độ nhạy Đầu dò vô địch
  Tự động hóa cao
  Có thể ghép nối, hệ thống dữ liệu sắc ký thông minh

   

  Tìm hiểu thêm
 • iCAP Q ICP-MS -
  ẤN TƯỢNG KHÁC BIỆT

 • THERMO SCIENTIFIC NITON XL5

  MÁY PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN HỢP KIM NHANH CHÓNG
  Nhanh chóng - Dễ sử dụng & Chính xác
  KHÔNG phá hủy mẫu

NHÀ SẢN XUẤT

 • client
 • client
 • client
 • client
Analitica 2013
Hội thảo VSATTP
Analitica 2011
SHARP Việt Nam
Hội thảo VSATTP